Ciljni raziskovalni projekt
Razvojne usmeritve kmetij v Sloveniji