Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike
Iskanje drugosti. 1, Veliki, mali, drugi

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih