Prevalence of coagulase positive pathogenic Staphylococcus aureus in milk products collected from unorganized sector of Agra
Pogostnost okužb mleka in mlečnih proizvodov s patogenimi sevi bakterije Streptococcus aureus s koagulazno aktivnostjo na območju neorganizirane proizvodnje v okolici Agre (Indija)