Jezik gibljivih slik v računalniških vizualizacijah literarnozgodovinske podatkovne zbirke