New methods for modern technology for the evaluation of spatial parameters of underground structures
Nove metode za sodobne tehnologije ocenjevanja prostorskih parametrov podzemnih objektov