Water balance assessment for lysimeter station based on Water Pumping Station Kleče in Ljubljana
Ocena vodne bilance za lizimetrsko postajo pri Vodarni Kleče v Ljubljani