Ali je populacija kosca Crex crex na Ljubljanskem barju (še) stabilna?
Is the corn crake Crex crex population at Ljubljansko barje (still) stable?