Analiza vpliva orientacije ojačitvenih vlaken na natezne lastnosti večplastnih polimernih kompozitov
Analysis of the influence of fibre orientation upon tensile properties of multiple ply polymer composites