Geochemical investigation of Sasa tailings dam material and its influence on the Lake Kalimanci surficial sediments (Republic of Macedonia) - preliminary study : Geokemične raziskave jalovinskega materiala rudišča Sasa ter njegov vpliv na sedimente Kameniškega jezera (Republika Makedonija) - preliminarna študija