Farmakoekonomika zdravil za zdravljenje Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni
Pharmacoeconomics of drugs used in the treatment of Alzheimer's and Parkinson's disease