Raziskovalni projekt
Vpliv večvrstnih odnosov na strukturo združb v ekosistemih