The importance of the sterilization procedure for producing vigorous cherry plants (Prunus sp.) in vitro
Pomembnost postopka sterilizacije za proizvodnjo vitalnih rastlin češenj (Prunus sp.) in vitro