Irena Avsenik Nabergoj: Hrepenenje in skušnjava v svetu literature, Motiv Lepe Vide