Vpliv nadmorske višine na gnezditveno biologijo velike sinice (Parus major Linnaeus, 1758) : doktorska disertacija
Effect of altitude on breeding biology of great tit (Parus major Linnaeus, 1758) = doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih