Pevska šola združena s teorijo za konservatorije, učiteljišča, srednje meščanske osnovne šole in zbore