Makhailov, Nikolai: Mythologica Slovenica: poskus rekonstrukcije slovenskega poganskega izročila. Trst: Mladika, 2002, 140 str., povzetki v menščini, italijanščini in ruščini.