The correlation of the pear (Pyrus communis L.) cv. 'Williams' yield quality to the foliar nutrition and water regime
Odvisnost kakovosti pridelka hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Viljamovka' od foliarne prehrane in preskrbe z vodo