Temeljni projekt
Razširjenost bakterije Clostridium difficile pri domačih živalih, v mesu in mesnih izdelkih, ter njen zoonotski pomen