Mineral composition of sediments underlying the Velenje lignite seam in the P-9k/92 borehole (Slovenia)
Mineralna sestava talninskih plasti velenjskega lignitnega sloja v vrtini P-9k/92