Državni gozdovi v Sloveniji kot lastninska kategorija in objekt gospodarjenja : dissertation thesis : doktorska disertacija
Slovenia's state forests as an ownership category and the subject of management : dissertation thesis