Biotska pestrost gozdov v novejših mednarodnih in domačih pravnih dokumentih
Forest biological diversity in recent international and national legal documents