Določevanje potreb po namakanju v Vipavski dolini za breskve in nektarine ob spremenjeni vodni bilanci tal : doctoral dissertation : doktorska disertacija
Irrigation demand assesment in Vipava vally for peaches and nectarines considering changed soil water balance : doctoral dissertation