Razvoj zaživljenjske diagnostike bolezenskih beljakovinskih odlag v možganih: prionske bolezni
Development of in vivo diagnosis of pathologic protein deposits in the brains of prion disease patients