Komorno kompozicijsko snovanje Slavka Osterca pred njegovim odhodom v Prago