Obseg in kakovost športne opreme ter pripomočkov za izvedbo športne vzgoje