Raziskava stališč o leseni gradnji v Sloveniji v letu 2006