Analiza temperaturnega polja pri indukcijskem segrevanju