Veselje angelsko, napevi za dvoglasno petje in spremljevanje na orgljah pesmarice "Prijatelj otroški" priredil učiteljstvu slovenskih šol Franc Jurkovič