Parte-Iščica, arheološke in dendrokronološke raziskave