Pripravljenost na evakuacijo v primeru jedrske nesreče

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih