Lasersko površinsko kaljenje jekel ter lasersko pretaljevanje površine sive in nodularne litine
Laser hardening of steel and melt-hardening of gray and nodular iron