Strojniški vestnik
Journal of mechanical engineering