Blight and ink disease as constraint factors in chestnut stands of Mediterranean and Central Europe
Kostanjev rak in črnilovka pravega kostanja kot omejujoča dejavnika v kostanjevih sestojih Mediterana