Tok tekočine skozi reže v hidravličnih sestavinah : (tok kapljevine skozi reže med soležnimi vzporednimi ploskvami brez medsebojne relativne hitrosti)
Fluid flow through gaps in hydraulic components = (liquid flow through gaps between paralell surfaces without relative velocity)

tab1
1. TXT datoteka (24 kB) Za ogled je potrebna prijava