Accuracy and precision of EDS analysis for identification of metal-bearing minerals in polished and rough particle samples
Točnost in natančnost EDS analize pri prepoznavanju mineralov s kovinami v poliranih vzorcih in grobih delcih