Vpliv mikrostrukture aluminijevih zlitin s silicijem na hrapavost površine po finem struženju
Effects of the microstructure of aluminium alloys with silicon on surface roughness after fine turning