Besedilna zmožnost med šolsko prakso in sporazumevalno resničnostjo