Toplotno-gospodarsko optimiranje toplovodnega sistema : parametrična raziskava vpliva pogojev sistema
The thermo-economic optimization of hot-water piping systems : study of the effect of the system conditions