Aplikativni projekt
Računska orodja za varstveno genetiko in genetski monitoring rjavega medveda (Ursus arctos)