Red deer (Cervus elaphus) bark stripping on spruce with regard to spatial distribution of supplemental feeding places
Poškodovanost smreke zaradi grizenja in lupljenja skorje po jelenjadi (Cervus elaphus) glede na prostorsko razporeditev krmišč