Solar radiation and the diverse relief of Slovenia
Sončno obsevanje v reliefno razgibani Sloveniji