Meritve tokovnega polja okrog osamljenega mehurja pare nad umetno ustvarjenim zarodnim mestom s tehniko meritve hitrosti s sliko sledilnih delcev
Velocity-field measurements around an isolated vapour bubble over an artificially produced nucleation site using the particle image velocimetry technique