Podoktorski projekt - temeljni
Škatlasti jekleni profili pod hkratno tlačno in upogibno obremenitvijo