Ocenjevanje nujnosti negovalnih del v mlajših razvojnih fazah gozda z metodo večkriterialnega vrednotenja
Priority estimation for tending of young forest stands using the multi criteria evaluation method