Dipolno stanje pri nesferičnih jedrih : disertacija

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih