Vzhodno-zahodne študije : Róbert Gáfrik: Od významu k emóciám. Úvaha o prínose sanskritskej literárnej teórie do diskurzu literárnej vedy. (Od pomena k emocijam. Razmislek o prispevku sanskrtske literarne teorije k diskurzu literarne vede). : Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012.