Aplikativni projekt
Umetnostna dediščina koprske škofije v poznem srednjem in zgodnjem novem veku