Vpliv implantov na porazdelitev elektromagnetnega polja v človeku : doktorska disertacija