The presence of some pathogen micro organisms, yeasts and moulds in cheese samples produced at small dairy-processing plants
Prisotnost nekaterih patogenih mikroorganizmov, kvasovk in plesni v vzorcih sira, proizvedenih v malih mlekarsko-predelovalnih obratih