Aplikativni projekt
Vpliv nekdanjega gospodarjenja s krajino na sedanjo gozdno vegetacijo